Zpravodaj

Z klávesnice našich dopisovatelů:Vážený pane Folku,

k Vašemu dotazu sděluji, že dle našich informací se po uzavření pivovaru v Domažlicích  a demontáži technologie společností PP a.s. pivo Purkmistr nikde nevařilo. Ochranná známka byla potom co ji  společnost PP a.s. přestala chránit zaregistrována firmou LUKR INGENEERING a.s. a ta začala piva s touto ochrannou známkou vařit v Pivovarském dvoře v Plzni –Černicích od 6.6. 2007 ( vzhledem k tomu, že do dnešní doby se nepodařilo uvést v život žádný z projektů na revitalizaci výroby v bývalém domažlickém pivovaru).

 

Ďakujem za pomoc. Akurát som dosťahoval posledný súbor. Išlo všetko v poriadku , až na Loučku , tá nešla vôbec. Vypisuje ERORR.
Po mojom prehliadnutí etikiet v katalógu by som Vás chcel veľmi pochváliť a vyzdvihnúť Vašu prácu, nakoľko niečo takéto tu ešte nebolo a veľmi to uľahčí zberateľom doplniť si svoje zbierky s inými zberateľmi. Je to dobrá pomoc aj pre začínajúcich zberateľov a je tu aj prehľad pre ostatných ľudí , aké etikety vlastne z pivovarov vyšlo. Len tak ďalej.


  Vesměs se jedná o etikety vydané k určitým příležitostem za posledních 8 let. Vzhledem k tomu, že nevím, které etikety do katalogu patří a které už ne, uvedu několik podrobností.
Ve všech se nacházelo naše pivo, chybí 3x Porsche a 1x RAF vydaný ve spolupráci s automuzeem, přípravu etiket jsme prováděli pouze u těchto z vyobrazených druhů: Labalog, Röntgen (tato starší varianta), stíhačky, železnice. U dvou jsme neprováděli ani lepení etiket na výrobky v areálu a to u div.krávy a kočky.Nejsem žádný velký sběratel, ale pár tisíc českých a slovenských PE již mám. Jsem rád, že se někdo ujal úkolu vytvořit digitální katalogy PE. Mám také několik tištěných katalogů a část sbírky dle nich okódovaných. Stáhl jsem si cvičně Hukvaldy a potm i Nošovice. Jsem rád, že v Nošovicích jsou již i nové PE

  Potvrzuji, že všechny přiložené sudové etikety (převážně exportní - Itálie a Slovensko) byly vyrobeny pro pivovar ZUBR a nejedná se tudíž o žádné napodobeniny.
Tyto obdobné etikety se používaly před zavedením jednorázových odlamovacích víček na KEG sudy i pro tuzemsko, ale nyní se používají občas pouze pro exportní účely.    Etiketa Lumpacivagabundus byla nalepena na lahve bez etiket pro potřeby divadelního představení Lumpacivagabundus, i když tuto etiketu nelepil pivovar, ale přímo v divadle. Takovýchto etiket, kdy nějaká organizace si vyrobí pro vlastní potřebu etikety, které pak lepí na několik desítek, nebo set lahví piva je dost. To samé se týká i etiket, které pivovar lepil v rámci provozních zkoušek, lahve s těmito etiketami pak byly používány pro zaměstnance jako "deputát" a odtud se dostaly mezi sběratele. Další takovou možností, zejména v poslední době je koupě cisterny piva a její stočení jinde s vlastními etiketami odběratele.První takové samolepky byly ve Svitavách, poté i v
některých dalších východočeských pivovarech. V jednom případě se jednalo o Svijany (konkrétně tam byl Svijanský máz).Firma Label desing si ve Svijanech koupila cisternu piva a tu v Kralupech stočili do plechovek, na které lepili tyto samolepky např. Ježíškovo, Vyprošťovák, Pivní pomoc a další.Občas tyto samolepky používají i jiné firmy.Bylo zjištěno přímo od majitelky a ředitelky stáčírny v Kralupech, že se tam pro firmy Label Desing a Spojmat Hýskov stáčí výhradně Svijanské pivo, které kupují v cisternách a dále stáčejí již ve vlastní režii. Kromě toho tam ještě stáčí i Nymburské pivo, ale tam je vždy pivovar Nymburk uveden. Samolepky jsou rozměru 207 x 142 mm.    O této samolepce vím, i když ji sám nemám. Problém je v tom, že stejně jako např. samolepka Indián, různá Burianova piva a další byla vyrobena se souhlasem pivovaru, ale přes pivovar nešla, příslušná zájmová sdružení si je lepila sama. Konkrétně tato samolepka se lepila až v Praze nějakým sdružením železničních modelářů. Pokud je mi známo, přímo v pivovaru se lepily následující samolepky: nealkoholická Monte Carlo, Dakar, 11% Roentgen, Roentgen 2006, Kočka, kvasnicové Buriánovo na sudy (je jiná než na lahve), 12% Čáslav (stíhačky), 14% Vildův chmeluňk a připravuje se k expedici 10 let letky Čáslav (stejné stíhačky, ale v jiném provedení).

Dále se chci zmínit o neznámých 10°sudových etiketách Hanušovic na které jsem tam narazil.Jedná se celkem o 9 sudovek, které nejsou v katalogu. Všechny byly používány a pocházejí ze skladu v době kdy se rušily sudovky a vyklízel se sklad.Tenkrát tam našel pan Šír ze Šumperka 11° a 12° s krátkým nosem, s patkami a bez patek atd.Ty se do katalogu ještě dostali.Na ty, co jsem našel já už bylo pozdě po uzávěrce.Pak už nebyla vůle je tam nějak doplnit.Měli je všichni větší sběratelé od dnes ji zemřelého tvůrce katalogů pana Klímy,Nantla,Graua,Málka,Škvora a nejméně dalších šedesát sběratelů.Takže mohu dodat jenom to, že tyto etikety jsem dal do oběhu já již před 25 lety.Pokud by jste je chtěli dodatečně zařadit do el.katalogu, mohu vám je pokytnout.Jinak jsem Vám chtěl také poděkovat za to,  že nezjištně pomáháte kolegům sběratelům tím, že zveřejňujete ostravské katalogy v digitální podobě na webu.  To je v době všudypřítomné komerce skutečně záslužný a ojedinělý čin.  V minulosti jsem se pokoušel podobný katalog také vytvořit (některé naskenované vlastní etikety, něco staženo z webu, zbytek alespoň v černobílé reprodukci z obrazové přílohy ostravských katalogů).  Bohužel to skončilo nedostatkem času.  Jakž takž mám zpracované východní Čechy (z kterých pocházím) a některé starší pivovárky, které měly pár etiket. Pokud by jste měl o toto torzo zájem, rád poskytnu.S pivovarem Vratislavice je to dosti komplikované. Žatec (nebo třeba Svijany) byly prodány jako pivovar včetně technologie, technologického postupu a značek piva, takže došlo pouze ke změně majitele, byť třeba pivovar nějakou dobu nevařil. U Vratislavic to bylo tak, že když Pražské pivovary tento pivovar uzavřely, nechali si značky a technologické postupy a odvezli rozhodující části zařízení (veškerou elektroniku, zásadní části stáčecích linek, celé kvasnicové hospodářství a další). Areál nějakou dobu chátral, až jej koupil podnikatel Šitich a firma HOLS. Pražské pivovary, aby měly jistotu, že se neobnoví pivovar a nebude vařit pivo, ještě před prodejem poslaly do areálu demoliční četu, která poničila další zařízení (díry ve varně, rozřezání potrubí, poškození kádí, zničení vodního hospodářství apod.). Proto bylo potřeba vlastně na těchto troskách postavit nový pivovar ve starých budovách s novými technologickými postupy a novými značkami. Proto také si Konrad dal do svého loga "....a přece se točí". Zpočátku, když byla obnovena v nejnutnějším rozsahu výroba, se ve Vratislavicích stáčelo ručně a ručně se lepily etikety, většina piva se stáčela v Pardubicích, kam se vozilo v cisternách. Postupně pak byla uvedena do provozu stáčecí linka na sudy a provizorní linka na lahve.Pokud se týče etiket Vratislavice H50, ve skutečnosti se jednalo o návrhy etiket z polské tiskárny, kdy barvy uvedené v katalogu měly být na pivo stáčené ve Vratislavicích a další kombinace barev (vím o pěti) měly být používané na pivo stáčené v polských stáčírnách. Pivovar tyto etikety neschválil, ale v Polsku byly na pivo použity, i když ne na pivo z Vratislavic. Je to něco podobného jako etiketa AH9, která nikdy ve Vratislavicích nebyla, ani nebyla lepena na Vratislavické pivo, ale protože tam je uveden rok založení jako na Vratislavicích, všichni to považují za Vratislavickou etiketu.Louny H82II je chybný obrázek, zobrazeno je druhé vydání (dotisk) H82I, které má trochu matnější barvy. Pravá H82II je bez bílé barvy, tam kde je na H82I bílá barva, je na H82II pouze stříbrná folie. Skoro všechny tyto PE byly stočeny dříve, než si toho někdo všiml, já ji viděl pouze ve sbírce pivovaru a u dvou dalších sběratelů, jinde se může vyskytovat prakticky pouze slepená z lahve. Když jsem ji v pivovarské sbírce viděl, prohledal jsem tam i nemožné, ale již jsem tam žádnou nenašel, takže mi chybí.

Pokud se týká exportních sudovek, všechny v katalogu popsané jsou samolepky tištěné počítačem.Někteří ze "sběratelů" ze severní části východočeského kraje nelenili, a ihned po vydání katalogu, poté co sehnali alespoň jednu pravou samolepku, vyrobili na počítači celou sadu těchto samolepek, které pak úspěšně prodávali na burzách, i když u těchto jejich padělků se dá rozdíl oproti pravým zjistit (navíc některé nepoužité existují pouze v několika exemplářích, jinak by musely být slepované, to se týká zejména slovenských a francouzských). Pokud se týče nekatalogovaných, opět pravé mohou být pouze samolepky, i když tam může dojít k nechtěným padělkům. Je to dáno tím, že asi posledních 7 let se sudové samolepky vyrábějí tak, že na počítači se vytiskne jeden papírový arch (ten jde pak do archivu) a ten se na kopírce namnoží na potřebný počet archů samolepek, takže se občas stane, že když v kopírce dojdou samolepky, vytiskne se i pár archů na papíru, které se nelepí, ale v sudárně je vyhazují, takže je může někdo sebrat a rozšířit mezi sběratele.


 
Advertisement
 
SBĚRATELSKÁ SETKÁNÍ
 
Celostátní setkání sběratelů pivních etiket a pivních suvenýrů v Žatci dne 5.9.2015 od 10:00 hod. v infocentru Chrámu chmele a piva.
SBĚRATELSKÉ SCHŮZKY
 
Každé druhé úterý v měsíci od 16:00 hod. v minipivovaru U Orloje v Chrámu chmele a piva v Žatci.

 

 

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=